Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Як правильно оформити благодійну допомогу?

Благодійна допомога – це добровільна безоплатна пожертва фізичних та юридичних осіб за допомогою надання набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги.

Благодійна допомога може бути надана у вигляді:

 • одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;
 • фінансування конкретних цільових програм;
 • допомоги на основі договорів (контрактів) про благодійну діяльність;
 • дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності;
 • дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;
 • надання безпосередньо допомоги особистою працею, послугами чи передачі результатів особистої творчої діяльності;
 • прийняття на себе витрат по безоплатному, повному або частковому утриманню об’єктів благодійництва;
 • інших заходів, не заборонених законом.

Після розгляду уповноваженим органом управління підприємства (або особою) клопотання, на підприємстві видається наказ (розпорядження).

У певних випадках підприємство повинно (може) на додаток до вищеописаних документам, укласти угоди, наприклад:

 • благодійна допомога надаватиметься у вигляді систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги – тоді підприємство може (за своїм бажанням) укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником) і в подальшому відпадає необхідність в оформленні листів-клопотань і наказів;
 • благодійна допомога буде надана у вигляді фінансування конкретних цільових програм, дарування або дозволу на безоплатне (пільгове) використання об’єктів власності, дозволу на використання своєї назви (емблеми, символів) і т. п. – тоді підприємство повинне укласти відповідний договір з одержувачем (або посередником).

Таким чином, щоб підтвердити факт надання підприємством благодійної допомоги, необхідно зібрати наступний пакет документів:

 • лист-клопотання про надання благодійної допомоги (якщо ініціатором не є підприємство або якщо раніше не було укладено відповідний договір);
 • наказ (розпорядження) про надання благодійної допомоги (якщо раніше не було укладено відповідний договір);
 • договір (якщо це доцільно або необхідно);
 • завірені копії рішення органу державної податкової служби про внесення організації-одержувача до Реєстру неприбуткових організацій та установ;
 • бухгалтерські документи, що підтверджують факт надання благодійної допомоги (банківські, касові документи, відповідні акти прийому-передачі матеріальних цінностей, нематеріальних активів, робіт або послуг тощо).

При цьому слід звернути увагу на той факт, що згідно з положеннями ст. 2 Закону № 531 діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, тобто розходження між благодійністю і безоплатною передачею різних ресурсів, що не є благодійністю, полягає в першу чергу в суті (цілі) використання таких ресурсів. Перелік основних напрямків благодійної діяльності визначено у ст. 4 Закону № 531.

Ще однією обов’язковою умовою доброчинності є відсутність будь-якої компенсації за надану допомогу з боку одержувача.

Отже, практично скористатися правом, передбаченим пп. 197.1.15 ПКУ, можна за умови оформлення повного пакету документів, що підтверджують, що дана безоплатна передача є благодійною допомогою, а також з урахуванням обмежень, які накладаються самим цим підпунктом.

Скористатися таким правом можна відразу після здійснення операції (за наявності повного необхідного пакету документів), без прив’язки до витрат, незалежно, від того будуть це товари, роботи або послуги.