Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Санепід для ФОП у Польщі

Санепід Польща

Обов’язок проведення медичних обстежень працівників фактично виникає у всіх випадках працевлаштування на підставі трудового договору.

Основною метою медичних обстежень працівників є перевірка, чи підходить дана особа фізично для виконання конкретних завдань.

Відповідно до ст. 229 § 1 KP попередньому медичному огляду підлягають:

  • особи, що приймаються на роботу;
  • неповнолітні працівники, які переводяться на інші посади та інші працівники, які переводяться на посади, на яких існують шкідливі для здоров’я фактори або важкі умови праці.

 

Проте попередньому медичному огляду не підлягають особи, які:

  • повернулися на роботу до того ж роботодавця на ту саму посаду або на посаду з такими ж умовами праці протягом 30 днів після припинення або закінчення попередніх трудових відносин з цим роботодавцем;
  • прийняті на роботу до іншого роботодавця на дану посаду протягом 30 днів після припинення або закінчення попередніх трудових відносин за наявності дійсної медичної довідки про відсутність протипоказань до роботи в умовах праці, зазначених у направленні на медичний огляд і роботодавець заявляє, що ці умови відповідають умовам, що склалися на даному робочому місці, за винятком осіб, зайнятих на особливо небезпечних роботах.

 

Ведення індивідуального підприємництва досить часто передбачає прямий контакт з клієнтами. Наприклад, надання послуг громадського харчування чи косметичних послуг, у цих випадках вкрай необхідно проходити медичні огляди.

Чи всім ФОП у Польщі потрібно проходити санепід?

Виявляється, підприємець, який не має найманих працівників, не зобов’язаний проходити медичний огляд – ні попередній, ні періодичний. Більше того, такій людині навіть не потрібно проходити інструктаж з охорони праці, який є обов’язковим, коли ми маємо справу з працевлаштуванням працівника.

Ведення JDG не передбачає обов’язкових медичних оглядів.

На практиці, однак, Національна інспекція праці може їх вимагати – це стосується ситуацій, коли особа-підприємець  часто контактує з їжею та своїми клієнтами.

Незважаючи на відсутність офіційного наказу про проведення медичних оглядів самозайнятими особами, специфіка даного виду роботи може дати право PIP вимагати від підприємця перевірку стану їх здоров’я.

Найбільшу групу підприємців, які зобов’язані проходити первинні та періодичні медичні огляди, становлять косметологи, перукарі, продавці приватних магазинів.

А якщо підприємець не проводить медогляд?

Відсутність поточних медичних оглядів працюючого працівника перешкоджає виконанню ним покладених на нього обов’язків. Поки така особа не матиме дійсного мед.огляду, вона не буде допущена до роботи – інакше роботодавець несе відповідальність за недотримання правил охорони праці.

У випадку з самозайнятими людьми справа вже не така проста. Неоднозначні положення спричиняють на практиці величезні проблеми інтерпретації закону. Частина інспекторів праці вважає, що відсутність медогляду підприємцями не є порушенням законодавства, а тому не може бути застосована відповідальність. Інші вважають, що це є підставою для застосування відповідних правових санкцій – таких, які виникають у разі допуску працівника до роботи без відповідних медичних оглядів.

Висновки

Медичні огляди працівників є обов’язковими при працевлаштуванні підприємцем осіб за трудовим договором (при встановленні трудових відносин). Для ведення ФОП, як правило, не потрібні медичні огляди –  чинні нормативні акти щодо цього неоднозначні. Але на практиці деякі інспектори праці вимагають від незалежних підприємців мати медичний огляд і можуть встановити штраф, який можливо оскаржити протягом 7 днів.