Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Коли можливе звільнення медичних послуг від ПДВ?

Оподаткування медичних послуг ПДВ

Відповідно до ст. 5. 1 п. 1 Закону про ПДВ податком на товари і послуги обкладаються платні поставки товарів і платне надання послуг на території країни.

Відповідно до ст. 7. 1 Закону про ПДВ під поставкою товарів розуміється передача права розпоряджатися товарами як власник.

Проте, відповідно до ст. 8. 1 вище Закону шляхом надання послуг, зазначених у ст. 5 . 1 п. 1 слід розуміти будь-яку послугу, що надається фізичній особі, юридичній особі або організаційному підрозділу без статусу юридичної особи, яка не є постачанням товарів у розумінні ст. 7.

Таким чином, медичні послуги є об’єктом оподаткування ПДВ. Вони являють собою надання послуг у світлі наведеного вище законодавчого визначення. Як правило, ці послуги або оподатковуються за ставкою 23%, або звільняються від ПДВ.

Звільнення від ПДВ медичних послуг

Обсяг і принципи звільнення від оподаткування постачання товарів або послуг були визначені, серед іншого, в ст. 43 Закону. Відповідно до ст. 43 сек. 1 п. 18 Закону про ПДВ послуги у сфері медичної допомоги для профілактики, збереження, порятунку, відновлення та зміцнення здоров’я, а також постачання тісно пов’язаних із цими послугами товарів і послуг, що здійснюються в рамках медичної діяльності медичні установи, звільняються від податку. Крім того, звільняються від оподаткування послуги у сфері надання медичної допомоги для профілактики, збереження, порятунку, відновлення та зміцнення здоров’я, що надаються в рамках професійної діяльності:

  • лікар і стоматолог,
  • медсестра та акушерка.

 

Таким чином, зазначені вище звільнення від податку на товари та послуги залежать від спільного виконання двох умов:

  • об’єктивні причини щодо виду послуг, що надаються, тобто послуг медичної допомоги для запобігання, збереження, порятунку, відновлення та зміцнення здоров’я, а також
  • суб’єктивні підстави, що стосуються постачальника послуг, який має бути медичною установою або особою, що практикує професію лікаря,
  • стоматолога, медсестри, акушерки, психолога чи іншу медичну професію у значенні вищезазначеного ст. 2 пункт 1 п. 2 акта про медичну діяльність.

 

Таким чином, наведене вище звільнення є суб’єктивним і об’єктивним за своєю природою. Невідповідність хоча б одному з перерахованих вище передумови роблять звільнення від податку незастосовним.

Враховуючи вищезазначене, саме мета медичної послуги визначає, чи має вона скористатися звільненням. Якщо з контексту випливає, що його основною метою є не захист здоров’я, включаючи його підтримку або відновлення, а радше надання порад, необхідних до прийняття рішення з правовими наслідками, тоді звільнення не застосовуватиметься. Вираз «медична допомога» відноситься до діяльності, спрямованої на захист здоров’я людини, і включає догляд за пацієнтом. Метою звільнення є сприяння захисту здоров’я людини, що включає діагностику та тести, щоб перевірити, чи страждає особа на хворобу, і, якщо можливо, забезпечити її лікування. Це не включає діагностику та тестування для будь-яких інших цілей. Для того, щоб мати право на звільнення, послуга повинна мати терапевтичну мету, тому характер послуги не має значення, а але його призначення. Якщо це не діагностика, догляд або лікування захворювань чи розладів здоров’я, така послуга не звільняється від оподаткування ПДВ.

Наразі більшість консультацій здійснюється засобами дистанційного зв’язку. Вищезазначене є результатом пандемічної ситуації, а отже, закону, і як лікарі, так і пацієнти не можуть ним вільно користуватися.

Приклад 1

Лікар, який веде індивідуальну медичну практику, надавав медичну консультативну послугу. Його використовували для профілактики лікування легеневих захворювань. Консультація проходила онлайн. Чи може така профілактична послуга отримати звільнення від ПДВ?

У цьому випадку надання послуги відповідає всім умовам для отримання пільги. Послуга онлайн консультації звільняється від оподаткування ПДВ відповідно до ст. 43 сек. 1 бал 19 л. та Закон про ПДВ.

Приклад 2

Підприємство, яке є медичною особою, надало медичну консультативну послугу. Консультація проходила онлайн. Дана послуга стосувалася естетичної медицини (усунення зморшок). Чи можна звільнити таку допомогу?

У цьому випадку платник податку не отримає пільги з ПДВ. Вищезазначена послуга не призначена для запобігання, збереження, збереження, відновлення чи покращення здоров’я. Незважаючи на те, що послуга надається медичною установою, вона не може скористатися пільгою.

Приклад 3

Фізична особа, яка не є лікарем, проводить медичні консультації в режимі онлайн, пов’язані з профілактикою лікування депресивних захворювань. Вони спрямовані на пошук допомоги людям з такими недугами.

У цьому випадку консультант не є особою, зазначеною в Законі. Послуга виконується суб’єктом, який не має спеціальної медичної кваліфікації. Таким чином, вищезазначена послуга не звільняється від оподаткування ПДВ.

Підсумовуючи, важливий характер і мета послуги, що надається, а не те, що вона надається через Інтернет. Застосування пільги з податку на надані послуги не може залежати від виду засобу зв’язку, за допомогою якого надається дана послуга. Мережа є лише інструментом, який можна використовувати для надання послуг для збереження, порятунку, відновлення та покращення здоров’я пацієнтів.

Безкоштовне надання послуг та звільнення від ПДВ

Може статися так, що ми вирішимо надати певний вид послуг для конкретного фонду безкоштовно. Чи звільняється безоплатне надання послуг від оподаткування податком на додану вартість?

Безкоштовне надання послуг та ПДВ

Зазвичай безоплатне надання послуг є діяльністю, яка оподатковується податком на товари та послуги , якщо немає зв’язку між наданими послугами та господарською діяльністю підприємця, то безоплатне надання послуг не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Стаття 8 розд. 2 Закону про ПДВ

«Наданням послуг за плату є також безоплатне надання послуг в особистих цілях платника податку або його працівників, у тому числі колишніх працівників, партнерів, пайовиків, членів кооперативів та членів їх домогосподарств, членів юридичних осіб, членів об’єднання, а також будь-яке інше безоплатне постачання послуг для цілей, відмінних від підприємницької діяльності платника податків .

Приклад 1

ФОП Домініка взялася безкоштовно скласти фінансову звітність для дружнього фонду. Чи зможе воно звільнитися від ПДВ у зв’язку з тим, що не отримає винагороду за надану послугу?

Хоча пані Домініка відмовилася від винагороди за послуги з підготовки фінансової звітності для фонду, вона зобов’язана сплатити з неї ПДВ. Відповідно до згаданої раніше ст. 8 сек. 2 Закону про податок на додану вартість безоплатне надання послуг у цілях, відмінних від підприємницької діяльності, є об’єктом оподаткування ПДВ.

Послуги з організації дитячих таборів для фонду – коли вони звільняються від ПДВ?

Відповідно до ст. 8 сек. 1 пункту 16 Постанови Міністра фінансів від 27 квітня 2004 р. про впровадження деяких положень Закону про податок на додану вартість, послуги, що надаються дитячими таборами (PKWiU ex 55.23.11), звільняються від ПДВ у межах що вони виконуються як частина оплачуваної та неоплачуваної громадсько-корисної діяльності громадсько-корисними організаціями, зазначеними в Законі про громадсько-корисну діяльність і волонтерську роботу.

У цитованому положенні зазначено, що послуги з організації дитячих таборів для фонду будуть звільнені від оподаткування ПДВ , але лише у разі їх надання громадсько-корисними організаціями в рамках суспільно корисної діяльності. При цьому не має значення, чи надаються ці послуги платно чи безкоштовно.

Під громадсько-корисною організацією слід розуміти неурядову організацію (або іншу юридичну особу, зазначену в Законі – наприклад, соціальний кооператив), яка здійснює суспільно-корисну діяльність у визначеній Законом сфері та отримала компетенцію господарського відділу районного суду. для осідку т. зв статус громадської організації.

З іншого боку, під суспільно корисною діяльністю слід розуміти суспільно корисну діяльність, яку провадять неурядові організації у сфері суспільних завдань, визначених Законом.