Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Spółka cywilna

partnership

Spółka cywilna

При виборі цієї форми необхідно щонайменше 2 партнери, між якими буде укладено договір і обидва мають бути вписані в CEIDG. Договір має бути укладений у письмовій формі, але він не обов’язково має бути нотаріальним актом.

Кожен із партнерів розраховує прибутковий податок самостійно, з урахуванням своєї частки. Якщо його членами є фізичні особи і оборот підприємства вбирається у 2 000 000 євро, то бухгалтерський облік може вестися у спрощеній формі, тобто книга доходів та витрат \ облік доходів за одноразову суму.

Переваги

 • низька вартість ведення
 • безкоштовна та швидка реєстрація
 • відсутність зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)
 • проста структура – ​​кожен партнер може представляти компанію
 • не потрібний початковий капітал

Недоліки

 • солідарна відповідальність партнерів з усіма їх активами – включаючи їхню сім’ю (у разі спільного майна) за зобов’язаннями компанії
 • формальні труднощі у успадкування (так званий успадкований адміністратор)
 • зобов’язання зі сплати ZUS на встановленому законом рівні, незалежно від того, чи приносить компанія прибуток чи збиток
 • неможливо продати частку в компанії

 

Spółka jawna

При виборі такої форми як spółka jawna, потрібно зобов’язання скласти статут у письмовій формі та зареєструватись у Національному судовому реєстрі (KRS). Приємним бонусом є свобода у формулюванні статуту – наприклад він може містити положення про те, що партнер не має права представляти компанію.

Spółka не сплачує прибуткового податку, партнери зобов’язані це робити, кожен з них індивідуально сплачує податок залежно від своєї частки.

Переваги

 • немає зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)
 • низькі витрати на запуск (вартість реєстрації у Національному судовому реєстрі)
 • статут не вимагає форми нотаріального акту
 • немає мінімального внеску, встановленого законом, він може становити хоч 1 злотий

Недоліки

 • солідарна відповідальність партнерів з усіма їх активами
 • реєстрація у Національному судовому реєстрі вимагає сплати мит
 • річна інформація про відсутність зобов’язання щодо підготовки фінансової звітності

 

 

Spółka partnerska

Партнерство має свій індивідуальний характер – його можуть започаткувати лише представники вільних професій, такі як лікар, архітектор, бухгалтер чи юрист.

При створенні партнерства слід пам’ятати, що всі його учасники відповідають за зобов’язаннями компанії.

Переваги

 • відсутність необхідного капіталу
 • відповідальність партнерів обмежена
 • відсутність зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)

 

Недоліки

 • партнерами можуть бути лише фрілансери
 • реєстрація у Національному судовому реєстрі, пов’язана з витратами та часом очікування запису

 

 

Командитне товариство – spółka komandytowa

Коммандитне товариство – форма підприємницької діяльності, коли один із партнерів несе повну відповідальність за фірму, а відповідальність інших партнерів обмежується сумою командитного товариства, яка вказана у статуті. Його часто вибирають суб’єкти з різним фінансовим потенціалом, коли один з них має необхідні фінансові ресурси, а інший ідею для реалізації проекту.

Компанія та індивідуальні партнери зобов’язані сплачувати податок на прибуток – тому підлягає подвійному оподаткуванню.

Переваги

 • можливість формування сфери відповідальності – обмежена відповідальність командитного партнера
 • відсутність мінімального статутного капіталу

 

Недоліки

 • договір у формі нотаріального акту
 • реєстрація у Національному судовому реєстрі, пов’язана з витратами та часом очікування запису
 • вимога щодо ведення повної звітності
 • повна відповідальність генеральних партнерів
 • обмежені повноваження щодо прийняття рішень партнерами з обмеженою відповідальністю

 

 

Spółka akcyjno-komandytowa

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю містить особливості двох типів компаній – акціонерного та командитного товариства. Основою функціонування цього типу компанії є статут (вимагає нотаріального акта).

Як правило, генеральний директор несе необмежену відповідальність за діяльність фірми, тоді як акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства.

Податок сплачується як компанією, так і її партнерами – (на тих же умовах, що й у разі дивідендів у товаристві з обмеженою відповідальністю) та партнерами з обмеженою відповідальністю.

Переваги

 • для акціонера – виключення відповідальності за зобов’язаннями товариства
 • можливість залучення капіталу шляхом випуску акцій
 • для генеральних партнерів – вирішальний вплив на діяльність компанії
 • можливість фінансування капіталомістких ідей, для реалізації яких оригінатор не має коштів та запрошує групу осіб (акціонерів) на фінансування

 

Недоліки

 • високий мінімальний статутний капітал (50 000 злотих)
 • ведення повної звітності
 • складання статуту як нотаріального акта
 • витрати на вчинення нотаріального акта (нотаріального збору), внесення запису до комерційного регістру (1000 злотих) та його опублікування (статут має оподатковуватись на цивільно-правові угоди у розмірі 1% від вартості статутного капіталу)

 

 

Spółka akcyjna

Акціонерне суспільство – форма найбільше часто вибирається компаніями, які планують вихід на фондову біржу. Для його створення потрібний акціонерний капітал у розмірі 100 000 злотих. Це внесок засновників, які стають співвласниками підприємства, тобто. акціонерами.

Річна фінансова звітність має щоразу перевірятися аудитором, зобов’язує повна фінансова звітність

Переваги

 • відсутність впливу дрібних акціонерів на діяльність компанії
 • легкість накопичення коштів та можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій чи облігацій
 • може об’єднати велику кількість акціонерів

 

Недоліки

 • акціонери не несуть відповідальності за зобов’язаннями компанії
 • зобов’язання щодо подання річної фінансової звітності
 • обов’язок вести повний бухгалтерський облік (вища вартість бухгалтерських послуг)
 • витрати на створення акціонерного товариства значно вищі, ніж, наприклад, ІП
 • обов’язковий акціонерний капітал не менше 100 000 злотих

 

 

Prosta spółka akcyjna

Його основною метою є сприяння отриманню фінансування, а значить, воно вибирається у разі розвитку стартапів.

Просте акціонерне товариство є більш гнучким, ніж інші форми, надаючи свободу вибору того, як будуть здійснюватися внески (тобто внески допускаються не лише готівкою).

Переваги

 • проста реєстрація
 • можливість розпуску компанії без ліквідації
 • легкість накопичення коштів та можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій чи облігацій
 • акціонери не несуть відповідальності за зобов’язаннями компанії (може бути недоліком)

 

Недоліки

 • може об’єднати велику кількість акціонерів (може бути перевагою)
 • відсутність впливу дрібних акціонерів на діяльність компанії
 • формальності та витрати, пов’язані з випуском акцій
 • зобов’язання щодо подання річної фінансової звітності
 • витрати на створення акціонерного товариства значно вищі, ніж, наприклад, індивідуальне підприємництво
 • зобов’язання вести повну звітність