Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Евакуація бізнесу в безпечне місце та облік витрат на переїзд підприємства

Релокація бізнесу через збройну агресію

Уряд розробив програму евакуації бізнесу, яка цікава як стратегічно важливим підприємствам і виробникам товарів першої необхідності, так і невеликому бізнесу

Діяльність більшості підприємств паралізована через військову агресію російської федерації. Щоб підтримати економіку країни уряд запровадив програму евакуації бізнесу до західних областей України.

Уряд пропонує повністю або частково перевести працівників та виробничі потужності у безпечні області України задля забезпечення роботи економіки країни.

Наразі програма евакуації бізнесу вже активно працює та вже допомогла багатьом підприємствам. Як показати в обліку та оподаткувати переміщення запасів та рухомого майна юросіб-переселенців наразі розберемо.

Розпочніть евакуацію майна з наказу керівника про переміщення майна.

У наказі зазначте:

 • документ-підставу для евакуації майна та відповідальну посадову особу (куратора);
 • послідовність дій та відповідальних за переміщення майна посадових осіб підприємства;
 • строки евакуації;
 • адресу розміщення потужностей;
 • перелік майна, що підлягає евакуації.

 

Щоб визначити склад майна, що підлягатиме релокації проінвентаризуйте активи. Інвентаризацію активів проведіть коли забезпечите безпечний та безперешкодний доступ інвентаризаційної комісії до активів, первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку. Проведіть інвентаризацію станом на 01 число місяця, що настає за місяцем, у якому зникли перешкоди доступу до активів, первинки та облікових регістрів.

Спишіть втрачені через воєнні дії активи та оприбуткуйте необліковане майно. Результати інвентаризації покажіть в бухобліку звітного періоду, у якому завершили інвентаризацію (Положення № 879).

Переміщення запасів

Запаси, які евакуюватимете перемістіть на нове місце діяльності на підставі акту приймання-передачі довільної форми. У акті передбачте обов’язкові реквізити первинних документів згідно ст. 9 Закону про бухоблік Акт має містити підпис матеріально-відповідальної особи (МВО) яка передала та яка прийняла запаси. Зазначте у акті попереднє та наступне місце зберігання запасів.

Додайте до акту розшифрування інформації про передані запаси:

 • рахунок бухгалтерського обліку запасів;
 • назву групи, найменування, сорту, марки, типу, артикулу запасів та інших даних, які достатні для їх ідентифікації;
 • кількість та одиницю виміру;
 • ціну за одиницю та вартість без ПДВ тощо.

Вважаю, достатньо долучити до акту оборотно-сальдову відомість по рахункам обліку запасів або інший документ, який формує програма автоматизації обліку.

Якщо перевозитиме запаси для власних потреб і власними транспортними засобами достатньо оформити накладну або інший документ, який підтверджує право власності на вантаж (лист Мінінфраструктури від 28.05.2014 № 5615/25/10-14). Виняток – перевезення особливих товарів на зразок спирту чи хлібобулочних виробів. У такому разі оформіть товарно транспортну накладну за спеціальною формою. Якщо ж перевозитиме вантаж перевізник на договірній основі, без ТТН не обійтися.

Евакуйовані ОЗ покажіть як внутрішнє переміщення на рахунках аналітичного обліку. Записи зробіть на суму первісної вартості та накопиченої амортизації ОЗ.

Витрати на переміщення ОЗ, їх демонтаж, перевезення та подальший монтаж не змінюють первісну вартість активів. Оскільки згідно пунктів 8 та 14 НП(С)БО 7 «Основні засоби» первісна вартість зростає на витрати з придбання (створення) ОЗ та їх поліпшення в ході експлуатації. Зазначені вище витрати включіть до інших витрат та обліковуйте по дебету субрахунку 977 «Інші витрати звичайної діяльності».

Витрати на переміщення запасів та необоротних активів не впливають на первісну вартість активів

Оскільки облік переміщення ОЗ нацстандарти не визначають — застосуйте креативний підхід.

Скористайтесь вимогами пункту 7 НП(С)БО 16 «Витрати» за яким:

 • витрати визнають витратами певного періоду одночасно з визнання доходу, для якого вони здійснені;
 • витрати, які неможливо пов’язати прямо з доходом певного періоду, показують у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

 

Витрати на демонтаж, транспортування та монтаж впливають на роботу об’єкта ОЗ на новому місці. Юрособа експлуатуватиме об’єкти протягом строку корисного використання та отримуватиме від використання економічні вигоди, тобто доходи. Отже, витрати на релокацію у альтернативному варіанті класифікуйте як витрати майбутніх періодів та обліковуйте на рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Протягом строку корисного використання ОЗ щомісяця включайте до інших витрат рівну суму накопичених витрат записом: Д-т 977 — К-т 39. Щоб застосувати даний підхід у наказі про облікову політику підприємства внесіть витрати на переміщення бізнесу до переліку витрат майбутніх періодів та пропишіть механізм їх розподілу.

Амортизація

Під час евакуації ОЗ постає питання чи призупиняти розрахунок амортизації обєктів. В бухобліку пункт 23 НП(С)БО 7 приписує нараховувати амортизацію протягом строку корисного використання об’єкта та призупиняти розрахунок на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації. Перелік є вичерпним і серед причин амортизаційної паузи періоду демонтажу /монтажу ОЗ під час зміни місця експлуатації не містить. Отже, законодавчих підстав призупиняти розрахунок амортизації в бухобліку немає. Особливо це актуально для підприємств, яким вдасться перемістити необоротні активи протягом місяця. Підтвердить амортизацію ОЗ розрахунок амортизаційних відрахувань. В обліку амортвідрахування включіть до інших витрат звичайної діяльності підприємства.

Податок на прибуток та ПДВ

Витрати на демонтаж / транспортування/ зберігання / монтаж переміщених ОЗ зменшать фінрезультат до оподаткування за правилами бухобліку. Податкових коригувань для витрат та релокацію ПК не містить.

ПДВ у витратах на евакуацію ОЗ включіть до податкового кредиту на підставі первинних документів під час дії режиму воєнного стану. Витрати на переміщення пов’язані з господарською діяльністю, тому підстав, щоб нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання згідно п. 198.5 ПК немає.