Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Авторський навчальний курс

«Від 0 до головного бухгалтера»

Тривалість

12 тижнів

Рівень

навчальний

Початок

відкрита дата

1

Програма курсу

 • Основи бухгалтерського обліку
 • Що таке бухгалтерський облік
 • Користувачі бухгалтерської інформації
 • Задачі ведення обліку
 • Функції бухгалтерського обліку
 • Об’єкти бухгалтерського обліку
 • Основні правила бухгалтерського обліку
 • Баланс та його будування
 • Рахунки обліку та відображення операцій
 • Податковий облік та звітність
 • Спрощена система оподаткування
 • Електронний кабінет
 • Організація бухгалтерського обліку
 • Робота в BAS 1C, початок обліку в програмі, заповнення довідників
 • Кадровий облік
 • Ведення залишків у програмі журналу операцій
 • Взаєморозрахунки з клієнтами

 • Аналіз даних внутрішнього обліку

 • Облік основних засобів: амортизації, інвентаризації, малоцінних активів отримання та реалізація послуг, операцій з касою

 • Облік оплати праці

 • Закриття місяця
 • Фінансові результати
 • Облік виробництва
 • Регламентована звітність