Аутсорсингова Компанія БУХГАЛТЕР

Нецільова благодійна допомога: чи оподатковується?

Сума нецільової благодійної допомоги, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку, не включається до оподатковуваного доходу у разі, якщо протягом звітного податкового року її розмір сукупно не перевищує суму граничного розміру доходу, встановленого на 1 січня такого року.

У 2021 році така сума становить 3180 грн.

Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку з відповідним оподаткуванням.

Якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівникам, та її виплата передбачена положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся її сума включається до загального місячного оподатковуваного доходу і оподатковується за ставкою 18 % і військовим збором за ставкою 1,5 %.

Благодійник – юридична особа зазначає відомості про надані суми нецільової благодійної допомоги у податковій звітності. Сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі та, що перевищує встановлений граничний розмір, у додатку 4ДФ до Податкового розрахунку з ПДФО та ЄСВ відображається за ознакою доходу «169».

У разі отримання нецільової благодійної допомоги від благодійника – фізичної чи юридичної особи платник податку зобов’язаний подати річну податкову декларацію із зазначенням її суми, якщо загальна сума отриманої нецільової благодійної допомоги протягом звітного податкового року перевищує її граничний розмір.

Отже, до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається, тобто не оподатковується, сума нецільової благодійної допомоги, що надається роботодавцем, яка сукупно у 2021 році не перевищує 3 180 грн, а в частині її перевищення є об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб (18 %) і військовим збором (1,5 %) на загальних підставах.

Щодо ЄСВ, то нецільова благодійна допомога не є базою нарахування ЄСВ, оскільки згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати є матеріальною допомогою разового характеру і, відповідно, «іншою виплатою, що не належить до фонду оплати праці».